FRASES

SUPERACIÓ


CONCENTRACIÓ


ESFORÇ


TREBALL EN EQUIP


VALENTIA


JOC NET


RESPECTE


DETERMINACIÓ