FRASES

CARÀCTER


CONCENTRACIÓ


CONFIANÇA


CONSTÀNCIA


DETERMINACIÓ


ESFORÇ


JOC NET


PERSEVERANÇA


RESPECTE


SACRIFICI


SUPERACIÓ


TREBALL EN EQUIP


VALENTIA