Política de Privacitat

Política de Privacitat

Responsable – Qui és el responsable del tractament de les dades?

Identitat: Sants Esports

Adreça social: C/ Corderos 12

DNI: 47945756W

Telèfon de contacte: +34 697 24 64 09

Correu electrònic: santsesports@gmail.com

Persona de contacte: David Castells

Nom de domini: https://santsesports.cat/

Finalitats – Amb quina finalitat processem les seves dades?

En compliment del que estableix el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, l'informem que tractarem les dades que ens faciliti a:

- Gestionar la contractació dels serveis que realitzeu a través de la Plataforma, així com la corresponent facturació i lliurament.

- Enviar periòdicament comunicacions sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb les activitats realitzades per Santsesports, per qualsevol mitjà (telèfon, correu postal o correu electrònic), llevat que s'indiqui el contrari o l'usuari objectes o revoca el seu consentiment.

- Remetre informació comercial i / o promocional relacionada amb el sector dels serveis contractats i valor afegit per als usuaris finals, llevat que s'indiqui el contrari o l'usuari objectes o revoca el seu consentiment.

- El compliment de les obligacions legalment establertes, així com la verificació del compliment de les obligacions contractuals, incloïa la prevenció del frau.

- Cessió de dades a organismes i autoritats, sempre que siguin requerits d'acord amb les disposicions legals i reglamentàries.

Categories de dades: Quines dades processem?

Derivades de les finalitats esmentades, Sants Esports gestiona les següents categories de dades:

- Identificació de dades

- Metadades de comunicacions electròniques

- Dades d'informació comercial. En el cas que l'usuari proporcioni dades de tercers, declara tenir el consentiment d'aquests i es compromet a transferir la informació continguda en aquesta clàusula, eximint a Sants Esports de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, Sants Esports podrà dur a terme les comprovacions per verificar aquest fet, prenent les mesures de diligència deguda adequades, d'acord amb la normativa de protecció de dades.

Legitimació – Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

El tractament de les dades la finalitat de les quals és l'enviament de butlletins periòdics (newslettering) sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional es basa en el consentiment de l'interessat, expressament sol·licitat per dur a terme aquest tractament, d'acord amb la normativa vigent.

Així mateix, la legitimació per al tractament de dades relacionades amb ofertes o col·laboracions es basa en el consentiment de l'usuari que presenta les seves dades, que poden retirar-se en qualsevol moment, encara que això pot afectar la possible comunicació de forma fluida i l'obstrucció dels processos que desitja realitzar.

Finalment, les dades podran ser utilitzades per complir amb les obligacions legals aplicables a Sants Esports

Període de retenció de dades: Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

Sants Esports conservarà les dades personals dels usuaris només durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollides, sempre que no revoqui els consentiments atorgats. Posteriorment, si escau, conservarà la informació bloquejada durant períodes legalment establerts.

Destinataris - A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les seves dades podran ser accedides per aquells proveïdors que presten serveis a Santsesports, com ara serveis d'allotjament, eines de màrqueting i sistemes de continguts o altres professionals, quan aquesta comunicació sigui necessària en la regulació, o per a l'execució dels serveis contractats.

Sants Esports, ha signat els corresponents contractes de comissió de tractament amb cadascun dels proveïdors que presten serveis a Sants Esports, amb l'objectiu de garantir que aquests proveïdors tractaran les seves dades d'acord amb el que estableix la legislació vigent.

També poden ser assignats a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat en els casos en què hi hagi una obligació legal.

Bancs i entitats financeres, per a la recollida de serveis.

Administracions públiques amb competència en els sectors d'activitat, quan així ho estableixi la normativa vigent.

Seguretat de la informació – Quines mesures de seguretat posem en marxa per tenir cura de les seves dades?

Per protegir els diferents tipus de dades reflectides en aquesta política de privacitat es realitzaran les mesures tècniques de seguretat necessàries per evitar la seva pèrdua, manipulació, difusió o alteració.

Encriptació de comunicacions entre el dispositiu de l'usuari i els servidors de Sants Esports

Encriptació d'informació sobre els propis servidors de Sants Esports

Altres mesures que impedeixen l'accés a les dades de l'usuari per part de tercers.

En els casos en què Sants Esports disposa de prestadors de serveis per al manteniment de la plataforma fora de la Unió Europea, aquests trasllats internacionals s'han regularitzat d'acord amb el compromís de Sants Esports amb la protecció, integritat i seguretat de les dades personals dels usuaris.

Drets – Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades i com pots exercir-les?

Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si Santsesports tracta o no les dades personals relatives a vostè.

Així mateix, té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas només les conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, pot oposar-se al tractament de les seves dades. Els santsesports deixaran de processar les dades, excepte per motius legítims, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, podrà exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments prestats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament en funció del consentiment previ a la seva retirada.

Si desitja fer ús de qualsevol dels seus drets pot posar-se en contacte amb santsesports@gmail.com.

Finalment, l'informem que pot posar-se en contacte amb l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les seves dades personals.

Canviar la política de privacitat

Santsesports podrà modificar aquesta Política de Privacitat en qualsevol moment, amb versions successives publicades al Lloc Web. En qualsevol cas, Santsesports comunicarà amb previ avís les modificacions d'aquesta política que afectin els usuaris perquè puguin acceptar-les.

Aquesta Política de Privacitat s'actualitza a partir del 27/12/2018 Sants Esports (Espanya). Tots els drets reservats.

Si ho desitja també pot consultar la nostra Política de Cookies