Sants Esports

Manifest

Les entitats participants en el projecte Sants Esports ens hem compromès a col·laborar activament en la impulsió d’aquest projecte amb la voluntat de potenciar-lo com a referència de qualitat per ampliar i millorar la pràctica esportiva de la població dels menors de 18 anys en els nostres barris, possibilitant l’accés a un ampli ventall de modalitats esportives.


¿Qui som?

Sants Esports és un projecte compartit per 15 entitats esportives, membres de la Taula d’Esports del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta. Les entitats participants són les següents: ACE SANSUR Futbol Sala, Club Esportiu Sants Gimnàstic, Club Ciclista Catalunya Barcelona, Club Beisbol Barcelona, Gòtics Rugby Club, Unió Esportiva de Sants, JAC Sants, Club Bàsquet Institució Montserrat (BIM), Societat Esportiva Mercat Nou Magòria, Club Esportiu Mediterrani, Club Bàsquet Ateneu Montserrat (BAM), Club Gimnàstic Barcelona, Club Esportiu Magic Sants Futsal, Club Esportiu Handbol BCN Sants i Club Petanca Sants.

¿Què fem?

Sants Esports opta a ser una referència o segell de qualitat, una marca que com a projecte té com a objectiu millorar i consolidar aspectes englobats en tres grans àmbits:

- Participació: Augmentar nombre de participants (tant nois com noies) oferint itineraris de continuïtat en tot el procés esportiu. Amb especial énfasis en la promoció de l’esport femení.

- Qualitat esportiva: Oferir una alta qualitat en el servei esportiu, augmentar la capacitat de gestió dels clubs, col·laborar a millorar la qualitat dels entrenadors i de les entrenadores en els diferents àmbits de l’aprenentatge i de l’entrenament esportiu, i contribuir a la millora de les seves condicions de treball.

- Suport econòmic: Garantir la posta en marxa de projectes amb especials dificultats i ajudar a millorar la capacitat econòmica de les entitats adherides a Sants Esports.


Missió

Generar una marca esportiva de qualitat compartida per totes les entitats esportives del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta que desitgin treballar coordinadament per afavorir i garantir processos d’aprenentatge i entrenament de qualitat, construint itineraris esportius de continuïtat per a la població menor de 18 anys.

Visió

Assolir el reconeixement i el prestigi social de les entitats esportives de Sants, Hostafrancs, la Bordeta i Sants-Badal com a referents de qualitat en la promoció de la pràctica esportiva per a la població menor de 18 anys mitjançant un projecte compartit entre clubs que contribueixi a assolir una societat més esportiva i saludable.

Reptes

- Crear i consolidar una marca de prestigi associada als nostres clubs.

- Facilitar a les famílies i a la població menor de 18 anys l’accés a una oferta d’activitats diversa, més amplia, de qualitat i coordinada.

- Potenciar la varietat de modalitats esportives a partir de la unió d’interessos compartits per tots els clubs i les entitats participants en el projecte.

- Contribuir a garantir l’accés universal a l’esport.

- Acompanyar o donar suport a noves iniciatives de promoció esportiva, en especial a les que s’adrecin a afavorir la pràctica esportiva de les noies.

- Promoure la formació continuada de les entrenadores i els entrenadors amb la intenció de formar educadores i educadors implicats en el projecte.

- Estructurar i garantir itineraris d’acompanyament en el procés d’aprenentatge i de formació esportiva dels nois i noies des de la fase d’iniciació fins a la majoria d’edat.

- Generar ofertes recreatives alternatives o de continuïtat per als i les esportistes que desitgin participar en opcions de pràctica amb menor exigència de compromís de rendiment esportiu.

- Ser l’enllaç perfecte entre l’escola i l’esport dels nostres barris.